Energie Scan
Onze Energie-Scan geeft een helder beeld van de energiebronnen die u in uw bedrijf gebruikt, hoe en wanneer deze verbruikt worden en welke besparings- en verduurzamingsacties mogelijk zijn.
Startpunt is de energiehuishouding, waarin op jaar-niveau inzicht gegeven wordt in zowel de energie-mix, CO2-footprint en kostenverdeling.
In de energiebalans wordt de vertaling gemaakt van de energie-mix naar de relevante verbruikspunten. Daarvoor worden de gebouwen, installaties, systemen en apparatuur geïnventariseerd.
Indien ook maand/seizoen data beschikbaar is wordt het energieverbruik per periode inzichtelijk gemaakt.
Trias Energetica
Nu er een compleet beeld is, kan met behulp van de trias-energetica gekeken worden naar:
  1. Energiebesparingsmogelijkheden;
  2. Verduurzamingsmogelijkheden;
  3. Compensatiemogelijkheden.
Rapport
Het resultaat levert inzicht in de mogelijkheden met een kwantificering tot energiebesparing, inclusief een raming van de te verwachten investeringskosten en de te verwachten baten.
Het eindrapport is tevens geschikt voor de meeste subsidieaanvragen. Wel zo handig!